Cesty

Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli mám tento článek uveřejnit, nebo ne. Spousta lidí vyznávající Jediismus, totiž dělení na cesty neuznává. Cílem tohoto článku však je pouze upozornit, že něco takového existuje, a že na to můžete na některých stránkách narazit.

Dělení na cesty neříká, jakou Sílu člověk vyznává. Síla je jen jedna. Cesty pouze určují, jak a k čemu je Síla používána. Než si člověk zvolí svoji cestu, musí nejprve nějaký čas studovat a meditovat. Změnit cestu je možné, ale náročné (obzvláště z temné na světlou).

Světlá Cesta (Light, Holy Path - Light Jedi)

Nejsilnější, ale nejvíce limitovaná cesta. Tato cesta umožňuje Sílu používat jen pro dobro ostatních, nejlépe klidným a jemným způsobem. Na emoční úrovni, by to mělo být provedeno jako akt soucitu a lásky. Jedi užívá své schopnosti pro zlepšení světa a života okolo, kdykoli je to možné. Snaží se přinést lásku, soucit, mír a harmonii přírodě a světu. Sílu používá k moudrosti a obraně, nikdy k útoku. Jedi rozvíjí své schopnosti skrze disciplínu, trpělivost, studium a praktikování meditací a technik světlé strany. Hlavním cílem této cesty je mír.
V této cestě nesmí být Síla používána pod vlivem nenávisti, hněvu, nebo pro sobecké účely.

Příklady lidí: filozofové, učitelé, myslitelé

Temná Cesta (Dark Path - Dark Jedi, Sith)

Tato cesta říká, že každý, kdo se naučí používat Sílu (každý by toho měl být schopen, pokud bude dostatečně rozvíjet své schopnosti), má svou negativní stranu, kterou se musí naučit ovládat, aby dokázal ovládat svůj život. Klíčové vlastnosti této cesty jsou kontrola a manipulace. Kontrola však neznamená nutně ovládat někoho jiného. Někdo říká, že cílem je ovládat všechno a všechny ostatní, ale jiná filozofie preferuje zaměřit se pouze na sebe. Avšak co mají všechny filozofie temné strany společné je toto: Temná cesta se nepouští do morálních debat, jestli je daný čin správný nebo špatný, ale uznává, že nějaký čin může způsobit více problémů, než užitků, pokud není dostatečně zvážen. Klíčem je přemýšlet skrze akce jiných a brát odpovědnost za to co se stane.

Je to nejjednodušší a nejrychleji zvládnutelná cesta, proto i nejvíce lákající. Hněv, strach, nenávist a agrese krmí schopnosti a moc a ty se tak stávají temnými ctnostmi. Hlavním cílem této cesty je moc a dominance. Tato cesta používá Sílu instinktivně a pouze pro vlastní prospěch. Je to však nebezpečná cesta, která může někoho rychle pohltit a doslova zničit negativními emocemi. Temní Jedi milují nebezpečný život "na hraně".

Příklady lidí: bojovníci

Šedá Cesta (Shadow Path - Shadow Jedi)

Pro tuto cestu Síla není ani světlá ani temná, prostě je. Cílem je rozvinout smysl pro rovnováhu ve všech aspektech Síly. Tuto cestu vystihuje rčení "Účel světí prostředky".
Šedí Jedi jsou pragmatici mezi ostatními uživateli Síly, jejichž hlavím cílem je rovnováha. K dosažení cílů používají techniky světlé i temné strany, podle toho, která se ukáže více efektivní. Šedý Jedi neuznává dělení na temnou / světlou stranu - toto chápe jako starodávný pozůstatek z různých náboženství a mytologií, který má zbytečně omezující vliv na použití Síly. Tato cesta klade ještě větší důraz na prožívání současnosti, soustředění se na jednání tady a teď a řešení současných problémů. Řešení problémů přináší motivaci pro jejich činy. I když nějaké povyražení může být vítáno, není to pro ně to hlavní. Šedí Jedi bývají silně praktičtí, a tak u nich obvykle emoce typu vina a hněv nenajdete.

Šedí Jedi jsou považování za nejvíce tolerantní skupinu, protože v každém Jedi (ať světlém, nebo temném) vidí dobro i zlo. Na rozdíl od nich se však nesnaží jeden prvek potlačit, ale snaží se je oba sladit. Šedí Jedi jsou hlavně lidé akce, ne filozofování a přijímají to co je. Neexistuje pro ně proč.

Příklady lidí: akční lidé