Vlastnosti Jediho

V této sekci naleznete přehled základních vlastností, které by měl mít každý Jedi. I když je Jediismus velice tolerantní, těchto vlastností by se měl snažit dosáhnout každý Jedi.

Schopnosti

Jediho povinnost je být zběhlý ve všech ohledech. Jedi musí být zdatný jak fyzicky, tak psychicky. Jedi musí být tak dobře vycvičen, že ho žádná životní zkouška nemůže ohrozit. To vyžaduje mnoho let důsledného tréninku a studia. I v dobách nepřízně musí Jedi ukázat obrovskou sílu a odvahu.

Spravedlnost

Jedi prosazuje, co je správné, zejména férové jednání a jednání čestné, a podle práva. Jedi soudí každého stejně spravedlivě a se stejným respektem, protože v očích Síly jsou si všichni rovni. Jedi hledá správnou a spravedlivou cestu a je pozorný k činům těch, které by rád chránil, stejně jako k vlastním. Jediho činy by měli být řádné, nikdy sobecké nebo nerozumné.

Obrana

Bránit se neznamená vyvíjet fyzickou aktivitu. První linie obrany spočívá v mysli. Ve vlastní mysli je důležité zůstat klidný, a co se týče mysli útočníků, tam je potřeba zapůsobit. Velice důležitá je schopnost volit správná slova. Jedi se za každou cenu snaží zabránit fyzickému střetu.

Chrabrost

Jedi je odvážný, i když mu zrovna osud nepřeje. Nechat za něj rozhodovat strach je špatná cesta, ke které nechce dospět. Ovšem strach může být užitečný. Je to emoce, od které se může mnoho naučit a pak ji musí nechat jít pryč a použít to, co se od ní naučil. Pokud ho čeká nějaká zkouška, které se bojí, nesmí ani o krok ustoupit, ale pokračovat k jejímu splnění chytře a inteligentně.

Trénink

Trénink je pro Jediho klíčová vlastnost. Jedi neustále cvičí jeho mysl, tělo a duši. Jedi tolik trénuje proto, aby byl připraven obstát v jakémkoli problému ať mentálním nebo fyzickém, který ho může potkat. Trénovat je vlastně učit mysl, tělo a duši jak má jednat v důležitých situacích. Naučit se, jak tohle dělat je o tom, aby se to stalo denní rutinou. Nezáleží na počtu tréninku, ale na jejich kvalitě.

Sebeovládání

Jedi musí vzít každou věc umírněně a musí se umět ovládat. Nikdy nesmí nechat jednat emoce místo rozumu. Takže než Jedi něco řekne, nebo udělá, nejprve si musí promyslet možné důsledky. To vyžaduje velkou dávku disciplíny a spoustu tvrdé práce.

Harmonizace

Jediho povinnost je věnovat pozornost druhým. Jedi musí porozumět názorům ostatních a také je musí chápat. To však neznamená, že by měl souhlasit s každým názorem. Postačí, když bude spolupracovat s ostatními k dosažení společného cíle.

Morálka

Jedi musí dodržovat zásady slušného chování a zákony. Je potřeba dávat si pozor při cestování do jiné země - Jedi by si měl prostudovat její zákony, aby na ně byl připraven. Také však musí dbát na dobré zvyky dané země, popřípadě kultury.

Loajalita

Jediho hlavní loajalita je k Síle a všem ostatním. Loajalita také znamená být spolehlivý, upřímný a zodpovědný za své slova a skutky. V této loajalitě se Jedi snaží být nejlepší, jaký může být - zlepšuje tím sebe, lidé okolo a také společnou komunitu. Jedi pomáhá, kdykoli může. Když je tázán, odpoví, když se někdo potřebuje "vymluvit", Jedi mu bude naslouchat.

Soustředěnost

Jedi musí být neustále soustředěný. Správné soustředění umožňuje být více všímavý k okolí. Když si Jedi přestane všímat svého okolí, může dojít k jeho nebo cizímu zranění. Jedi musí být také soustředěný během studia.

Čest

Jedi by měl žít život tak, aby na něj ostatní pohlíželi s úctou, zájmem a respektem. Aby na něj ostatní koukali jako na osobu, která má pro jejich společenství svou cenu. Nicméně si musí dávat pozor na to, že nejedná pro to, aby získal veřejné ocenění. Jedná a žije pro zlepšení životů kolem něj.

Ohleduplnost

Jedi by měl při jednání s ostatními používat bystrost, ale zároveň ohleduplnost do té míry, že se ho nikdo nebude bát zeptat na nějakou otázku. Jediho cvičení musí být vedena tak, aby neškodila přírodě, ale byla jí prospěšná. Nejedná pro získání odměn, nebo ocenění, ale pro to, že je to správné.

Pokora

Jedi je pokorný před mocí Síly. Pokora je vlastnost, která musí naplňovat každého Jediho. Skrze srdce Jedi ví, že jediná opravdová odměna je pocit z uspokojení, že dělá správnou věc. Jedi je pokorný před všemi.

Vcítění

Jedi by měl každému člověku ukázat soucit, sympatie a porozumění. Samozřejmě to nezamená, že s každým musí souhlasit, ale musí ukázat porozumění a respekt. Aby to dokázal, je nutné pochopit, že v očích Síly jsou si všichni rovni, a že po smrti všichni splynou v jednu Sílu. Dokonalé vcítění vyžaduje porozumění a užívání všech předešlých vlastností a také kodexu.