Kodex Jedi

Není emocí, pouze míru.
Není nevědomosti, pouze poznání.
Není vášně, pouze klidu.
Není chaosu, pouze harmonie.
Není smrti, pouze Síly.

Z anglického originálu:

There is no emotion, there is peace.
There is no ignorance, there is knowledge.
There is no passion, there is serenity.
There is no chaos, there is harmony.
There is no death, there is Force.

Vysvětlení jednotlivých řádků:

Není emocí, pouze míru.

Nepostradatelná část, která ale může být špatně pochopena. Neznamená, že by Jedi měl potlačit všechny své emoce. Cílem je emocím rozumět a tím pádem je kontrolovat. Pokud jim a jejím podmětům Jedi porozumí, pak je dokáže ovládat a nenechá se ovládat jimi. Emoce jsou přirozená věc, a pokud jsou v rovnováze, přinášejí užitek. Této rovnováhy lze dosáhnout, pokud Jedi porozumí sám sobě.

Tato část tedy říká, že díky sebeovládání je možné emoce udržet v míru a rovnováze.

Není nevědomosti, pouze poznání.

Tato část znamená pro Jediho spoustu věcí. Jedi nemůže ignorovat místa, kam jde, nebo situace, v nichž se octne. Musí se vždy snažit pomoci, pokud může. To znamená studovat tvrdě všechny aspekty života, ne pouze Sílu a Jediismus. Učit se o všem, co by se někdy mohlo hodit. Další skrytý význam je, že pokud Jedi dostatečně věří Síle, získá tím znalosti. Sílá mu říká, co vědět potřebuje v pravý čas (Třeba ve formě knihy). Důležité je Síle důvěřovat.

Není vášní, pouze klidu.

Tato část vypadá podobně jako první, ale má do ní celkem daleko. Vášeň je extrémní, nekontrolovatelná odpověď na emocionální přetížení. Strach je emoce, teror je její přetížení. To je vášeň. Láska a touha může vést k posedlosti a ješitnosti, žal k beznaději a depresi. Příkladem může být pohled na nějakou ohavnost, který člověka učiní zuřivým. Zuřivost je vášeň, která nutí ublížit. Skrze svědomí a moudrost může být zastavena a "ochočena". Svět kolem nás ovlivňuje, ale neovládá. Jediho sebekontrola nikdy nesmí polevit, pokud čelí vášni jakéhokoli druhu, jinak otevírá své srdce temnotě.

Není chaosu, pouze harmonie.

Tato část bývá někdy vynechávaná (není součástí originálního kodexu), ale podle mě, je důležitá a obsahuje spoustu moudrosti. Jediiové jsou strážci míru. Chaos a zmatek přináší strach, hněv a vášeň. Chaos je klíč, který otevírá dveře do temnoty. Harmonie je zachování řádu, míru a rovnováhy. Harmonie ve světě je klíč ke šťastnému životu, a pocitu bezpečí. Harmonie v sobě a harmonie se Silou.

Není smrti, pouze Síly.

Tato část neznamená, že Jedi neumírá. Ale znamená, že jeho duše, nikdy nezanikne. Duše, jeho energie je součástí Síly. I když se jeho tělo rozpadne, duše pokračuje dál ve spirále reinkarnace a znovu se rodí do dalšího života. Mezi životy jsme Síla. Tím pádem jsme spojeni se všemi Jedi, v každém životě. Jaký lepší osud by mohlo mít dítě Síly, než žít věčně jako část všech těch dětí. Jsme stvořeni z nekonečného čísla dětí Síly, jejich energie se recykluje zpátky do Síly samotné a udržuje její moc.

Další verze kodexu:

Emoce, přesto mír.
Nevědomost, přesto poznání.
Vášeň, přesto klid.
Chaos, přesto harmonie.
Smrt, přesto Síla.

Z anglického originálu:

Emotion, yet peace.
Ignorance, yet knowledge.
Passion, yet serenity.
Chaos, yet harmony.
Death, yet the Force.

Tato verze bývá označována za původní verzi kodexu. I když není tak rozšířená, význam kodexu je z ní mnohem lépe patrný i na první pohled.