Historie Jediismu

Jak vlastně George Lucas vymyslel rytíře Jedi? Do svých filmů potřeboval zakomponovat nějaký řád, jehož členové by udržovali mír a pořádek v celé galaxii. Zkoumal různá náboženství, sekty a duchovní učení a vybral z nich principy, které by vyhovovali řádu Jedi. Namátkou zmíním třeba samurajské umění (boj se světelným mečem), energii Chi (Osobní Síla) nebo třeba koncept rytířství (kodex). George Lucas tedy nevynalezl rytíře Jedi - on je pouze znovu představil.

Po shlédnutí Hvězdných Válek spoustu lidí zaujala idea rytířů Jedi. Někteří si uvědomili, že podobnou filozofii už dávno vyznávají, jiní měli další námět k sebezdokonalení. Jisté však je, že na počátku 21. století se Jediismus začal značně rozvíjet.

Jediismus se poprvé pořádně zviditelnil při sčítání lidu v anglicky mluvících zemích v roce 2001, kdy se k němu přihlásilo více než 500 000 lidí. V této době však internetem kolovaly řetězové maily, vyzývající lidi, aby se přihlásily k tomuto náboženství. Cílem totiž bylo přimět vládu uznat Jediismus jako oficiální náboženství. Někteří to však brali pouze jako vtip, nebo zdůraznění jejich fanouškovství ke Star Warsům.

Sčítání lidu v roce 2001 (kolik lidí se přihlásilo k Jediismu):

Austrálie - více než 70 000 lidí
Nový Zéland - více než 53 000 (1,5% obyvatelstva)
Kanada - přes 20 000 lidí
Anglie a Wales - 390 127 lidí (0,79% obyvatelstva)
Skotsko - 14 052 lidí (0,28% obyvatelstva)

Existuje několik církví založených na náboženství Jedi. V roce 2003 vzniklo "Jedi Sanctuary". V roce 2005 "Temple Of The Jedi Order" založeno Rev. Johnem Henrym Phelanem, jako Texaská nezisková náboženská společnost. V roce 2007 bratři Barney Jones and Daniel Jones sestavili 30 členou církev Jedi ve Walesu, založenou na zlepšování života používáním principů Jediismu. V roce 2008 Rev. Josh McNamara zakládá Oklahomský kongres "Temple of the Jedi Order".

Také se značně rozvíjejí webové stránky o Jediismu, většinou obsahující rozsáhlá diskuzní fóra. Existuje i několik "Akademií", kde je možné najít vedení a pomoc od různých Mistrů. Takové akademie většinou používají systém hodností padawan - rytíř - mistr. Ke splnění zadaných úkolů je však nutné umět dobře anglicky.

Pokud hledáte další informace, můžete se podívat do odkazů.