Symbol Jedi

Význam symbolu

Symbol Jedi

Zelená barva znamená moudrost, červená vůli jednat a modrá znalosti. Žlutá značí pravdu a osvícení, které lze dosáhnout skrze Sílu, jen pokud se skombinují tři předešlé barvy (schopnosti). Dvě písmena z abecedy Aurebesh (abeceda pocházející ze Star Wars) znamenají A-Z což je symbol pro začátek - konec, narození - smrt, atd. což je symbolika Síly.

Bílý trojúhelník symbolizuje čistotu (srdce), které je nutné dosáhnout, aby mohla Síla proudit (ze tří barev do žluté). Pokud někdo nezůstane čistý, Síla jím nebude prostupovat, ale bude ho ignorovat stejně, jako on ignoruje čistotu.

Šedý kruh kolem celého symbolu značí smrt. Všichni, kdo zrovna nežijí nějaký život, jsou na tomto místě, kde jsou Sílou.

Pozn. Symbol byl vytvořen před několika lety Relanem Volkumem pro stránku JEDI.
          Symbol je převzat ze stránky The Jediism way.