Tři pilíře Jedi (Jinak také tři pilíře síly)

Pro řád Jedi kromě kodexu existují ještě tři pilíře síly. Prvním z těchto pilířůje znalost, ovšem často je tato část vykládána špatně. Pro většinu to znamenájenom "něco vědět". V tomto případě jde ovšem o víc. Znamená to něco vědět a takéto "něco" používat. Díky znalosti a moudrosti objevujete nové možnosti, učíte senové věci, poznáváte nová místa a to, co vám to přináší, umíte používat. Druhým pilířem Jedi je Síla. Jak již jistě víte, Síla je jakési energetické pole,tvořené vším živým (i neživým). Obklopuje nás, prostupuje námi a drží pohromaděvesmír. Stejně jako v principu Yin a Yang u Síly rozlišujeme temnou a světloustranu. Je jako Chi, energie Boha a kosmu. Je s námi všemi, je vše a zároveň nic.Velice zjednodušeně by se dalo říci, že mi všichni můžeme v kterýkoliv moment býtjedním tvorem, ovšem to je opravdu jen velice zjednodušené vysvětlení. SkutečnáSíla není taková, kterou znáte z filmů. Spíše než získávání nadpřirozenýchschopností skrze Sílu je to o tom, po jaké cestě se rozhodnete vydat. Zda pojedné ze dvou hraničních či po té uprostřed. Ty dvě hraniční se rozlišují natemnou a světlou a od sebe jsou odlišovány především podle emocí, se kterýmisouvisí. U temné strany jsou to takové pocity jako hněv, strach, nenávist,předsudky… Světlá strana je naplněna vyrovnaností, mírem, soucitem, tolerancí… Ati, kteří nechtějí propadnout temné straně Síly, se od ní neustále musí držet dála nepodléhat jí. Spíše tak v klidu žijí vedle Síly, než aby se jí snažiliovládnout. Toto ovládnutí Síly je právě filozofií temné strany. Posledním pilířem Jedi je síla, která by v žádném případě neměla být opomíjena.Je to osobní kázeň. Ta patří k velice důležitým aspektům života Jedi. Pomáhádržet se dál od temné strany. Mezi cvičení napomáhající osobní kázni patří bojováumění, meditace, půst a podobně. Pravděpodobně nejlepší cestou jak ovládnout sebesamého jsou právě bojová umění, jejichž nácvik ovšem trvá zpravidla dlouhá léta,a proto je dobré začít s nimi v co nejmladším věku.

Informace o článku

Tento článek napsala Jarka.
Jedná se o překlad ze stránky Jedi Council(The Three Pillars of Strength).